Danh sách sản phẩm chào bán
 • Hiển thị sản phẩm:

 • Bàn cắt tự động khổ dài

  Bàn cắt tự động khổ dài

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Số lượng lớn

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :20/11/2012

  Công ty TNHH thương mại Cường Phương
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Hải Phòng - Việt Nam

  Thành viên miễn phí

 • Máy đúc đế giày

  Máy đúc đế giày

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Số lượng lớn

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :20/11/2012

  Công ty TNHH thương mại Cường Phương
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Hải Phòng - Việt Nam

  Thành viên miễn phí

 • Máy định hình đế trong

  Máy định hình đế trong

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Số lượng lớn

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :31/10/2012

  Công ty TNHH cơ khí Tân Hiệp Lực
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên miễn phí

 • Máy định hình mũ giày tự động HL - DHM

  Máy định hình mũ giày tự động

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Số lượng lớn

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :31/10/2012

  Công ty TNHH cơ khí Tân Hiệp Lực
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên miễn phí

 • Máy đóng đinh gót bán tự động HL - DD

  Máy đóng đinh gót bán tự động

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Số lượng lớn

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :31/10/2012

  Công ty TNHH cơ khí Tân Hiệp Lực
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên miễn phí

 • Máy ép đế giày 150T

  Máy ép đế giày 150T

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Số lượng lớn

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :22/10/2012

  Xí nghiệp cơ khí Long Quân
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam

  Thành viên miễn phí


Đăng tin tìm mua