Danh sách sản phẩm chào bán
 • Hiển thị sản phẩm:

 • Máy xác định nhiệt trị C5000

  Máy xác định nhiệt trị C5000 là thiết bị duy nhất trên thế giới có 3 phương pháp lựa chọn: Adiabatic, Isoperibolic và Dynamic cho xác định nhiệt lượng của mẫu lỏng hoặc rắn.

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 10

  Đơn vị tính: Bộ

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Máy thử độ hoà tan 6 cốc

  Máy thử độ hoà tan bán tự động 6 cốc PTWS 100D hãng sản xuất Pharmatest - Đức.

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 10

  Đơn vị tính: Bộ

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Thiết bị xác định nhiệt lượng - C 2000 basic

  Thiết bị xác định nhiệt lượng  - C 2000 basic xác định tổng giá trị nhiệt lượng (gross heating value) đối với cả 2 mẫu nhiên liệu rắn và lỏng.

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 10

  Đơn vị tính: Bộ

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Máy đồng hóa T50 Basic ULTRA-TURRAX

  Cung cấp máy đồng hóa T50 Basic ULTRA-TURRAX .

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 100

  Đơn vị tính: Bộ

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Máy khuấy đũa - RW 28 Basic

  Cung cấp máy khuấy đũa - RW 28 Basic.

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 100

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Máy khuấy đũa

  Cung cấp máy khuấy đũa - EUROSTAR DIGITAL.

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 100

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Máy khuấy từ gia nhiệt C-MAG HS 10

  Máy khuấy từ gia nhiệt C-MAG HS 10 dùng để khuấy trộn hòa tan và gia nhiệt các loại dung dịch, hóa chất …

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 100

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Máy khuấy từ gia nhiệt - C-MAG HS7

  Máy khuấy từ gia nhiệt - C-MAG HS7 dùng để khuấy trộn hòa tan và gia nhiệt các loại dung dịch, hóa chất …

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 100

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Máy khuấy từ gia nhiệt 1 vị trí C-MAG HS 4

  Máy khuấy từ gia nhiệt 1 vị trí C-MAG HS 4 dùng để khuấy trộn hòa tan và gia nhiệt các loại dung dịch, hóa chất …

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 100

  Đơn vị tính: Cái

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Bộ dung dịch chuẩn

  Bộ dung dịch chuẩn dùng kiểm tra máy quang phổ theo tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu.

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: 100

  Đơn vị tính: Bộ

  Ngày :09/09/2014

  Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

  Thành viên vàng


Đăng tin tìm mua
Trước | Sau