Danh sách sản phẩm chào bán
 • Hiển thị sản phẩm:

 • Bánh răng côn, chuyển giao công nghệ

  Bánh răng côn

  Giá : Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :16/06/2015

  Công ty TNHH Sản xuất Cơ Khí Cao Thắng
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Hải Dương - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Bánh răng trụ, chuyển giao công nghệ

  Bánh răng trụ

  Giá : Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :16/06/2015

  Công ty TNHH Sản xuất Cơ Khí Cao Thắng
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Hải Dương - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Vòng bi trụ, cylindrical bearings

  Cung cấp thiêt bị, sản phẩm Vòng bi trụ, cylindrical bearings chất lượng tốt tại Việt Nam

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :20/05/2015

  Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Thái Nguyên - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • UCP

  Cung cấp thiêt bị, sản phẩm UCP chất lượng tốt tại Việt Nam

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :20/05/2015

  Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Thái Nguyên - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Viên bi, ball

  Cung cấp thiêt bị, sản phẩm Viên bi, ball chất lượng tốt tại Việt Nam

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :20/05/2015

  Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Thái Nguyên - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Vòng bi chao, Self-aligning ball bearings

  Cung cấp thiêt bị, sản phẩm Vòng bi chao, Self-aligning ball bearings chất lượng tốt tại Việt Nam

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :20/05/2015

  Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Thái Nguyên - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Vòng bi cầu một dãy, Deep groove ball bearing

  Cung cấp thiêt bị, sản phẩm Vòng bi cầu một dãy, Deep groove ball bearing chất lượng tốt tại Việt Nam

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :20/05/2015

  Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Thái Nguyên - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Vòng bi cầu tự lựa, spherical roller bearings

  Cung cấp, sản xuất các loại thiết bị Vòng bi cầu tự lựa, spherical roller bearings, sản phẩm cơ khí, sản phẩm phụ tùng ô tô, xe máy

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :20/05/2015

  Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Thái Nguyên - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Vòng bi chặn, thrust ball bearings

  Cung cấp, sản xuất các loại thiết bị Vòng bi chặn, thrust ball bearings, sản phẩm cơ khí, sản phẩm phụ tùng ô tô, xe máy

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :20/05/2015

  Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Thái Nguyên - Việt Nam

  Thành viên vàng

 • Vòng bi côn, Tapered roller bearings

  Cung cấp, sản xuất các loại thiết bị Vòng bi côn, Tapered roller bearings, sản phẩm cơ khí, sản phẩm phụ tùng ô tô, xe máy

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ

  Đơn vị tính: Chiếc

  Ngày :20/05/2015

  Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Thái Nguyên - Việt Nam

  Thành viên vàng


Đăng tin tìm mua
Trước | Sau