Danh sách sản phẩm chào bán
 • Hiển thị sản phẩm:

 • Giải pháp văn phòng điện tử

  eOffice trong Quản trị - Điều hành doanh nghiệp là giải pháp tổng thể hiện đại hóa Quản trị, Điều hành doanh nghiệp - Bkav eOffice giúp lãnh đạo doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu quản trị một cách khoa học.

  Giá : Liên hệ

  Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

  Đơn vị tính: Giải pháp

  Ngày :09/04/2013

  Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng
  Xem gian hàng

  Địa điểm: Hải Phòng - Việt Nam

  Thành viên vàng


Đăng tin tìm mua